interaktív szervizidőpont-foglalás
4 lépésben

Az online időpontfoglalással Ön márkaszervizünk Munkafelvételére foglal időpontot, ahol felmérjük autóját és az Ön által kívánt beavatkozás munkaidő-, alkatrészszükségletét, és -költségét. A becsült szervizköltség-kalkuláció nem minősül szerződéses ajánlatnak. A kalkuláció, illetve annak Ön általi elfogadása, valamint az Ön által elvégzett online időpontfoglalás révén Ön csak bejelentkezik a munkafelvételre, azonban az nem minősül egyben az abban megjelölt szervizmunka megrendelésének. Az adott szervizmunka megrendelésére a munkalap Ön általi aláírásával, valamint az Általános Szervizellátási Feltételek elfogadásával kerül sor. A beavatkozás becsült ára a gépjármű vonatkozásában az Ön által megadott adatok alapján kerül kalkulálásra. Ezek pontatlansága, helytelensége vagy megadásának elmulasztása esetén a szervizszolgáltatás tényleges ára eltérhet, illetve magasabb lehet a kalkulációban foglaltakhoz képest.

Amennyiben az igényelt szervizbeavatkozás a munka felvételével egyidőben elvégezhető, Ön helyben megvárhatja autóját. Kérjük, hogy amennyiben a munkafelvétel előtt tudni szeretné, hogy a szervizbeavatkozást helyben megvárhatja-e, kérdezzen rá a foglalás 2. lépésében a „Megjegyzés” rovatban.

Köszönjük, hogy márkaszervizünket választotta gépjárműve szervizeléséhez.

1. lépés: AZ ÖN GÉPJÁRMŰVE Módosítás

Az Ön gépjárműve

Kérjük, adja meg a szervizelendő gépjármű adatait!

vagy vagy
*Kötelező mezők

A gépjármű rendszámát a forgalmi engedélyben találja.

Pl. ABC-123
*Kötelező mezők

A gépjármű alvázszámát a forgalmi engedély E mezőjében találja. 

pl.: VF7YB3XPB12Z92743
*Kötelező mezők

Az Ön gépjárműve:

Kérjük, töltse ki a gépjárművére vonatkozó adatokat:

*Kötelező mezők

2. lépés: AZ ÖN SZERVIZIGÉNYEI Módosítás

Az alábbi műveletekre foglal időpontot:

2. lépés: AZ ÖN SZERVIZIGÉNYEI

3. lépés: SZERVIZIDŐPONT KIVÁLASZTÁSA Módosítás

Ön az alábbi dátumra foglalt időpontot:

CITROËN M5 CENTER
André Citroën u. 1. 1194 Budapest

Ön Happy Hour* kedvezményre jogosult (A kedvezmény hatósági áras szolgáltatásokra nem vonatkozik. A márkszerviz egyéni döntése, hogy a Happy Hour extra kedvezményt más akció és/vagy csomagajánlat mellé biztosítja-e.)

Válassza ki, hogy melyik dátumban és időpontban szeretné gépjárművét márkaszervizünkbe hozni. Az elkészült gépjármű visszaszolgáltatásának várható időpontjáról a gépjármű felvételekor tájékoztatjuk Önt.

Vegyen igénybe akár % kedvezményt azzal, hogy happy hour* időpontra foglal (A kedvezmény hatósági áras szolgáltatásokra nem vonatkozik.)

A kiválasztott időpont sajnos foglalt, kérjük, válasszon másikat.

  Happy Hours időpont választása esetén akár % kedvezményre is szert tehet (a gyári szerződéses jótállás vagy a szolgáltatási szerződés alapján nyújtott beavatkozásokon felül igényelt munkák esetében). A kedvezmény hatósági áras szolgáltatásokra nem vonatkozik.

  Az online időpontfoglalás során megadott adatokat a C Automobil Import kft. kezeli és tarja nyilván, azok megléte az Ön vevőszolgálati időpontkérésének feldolgozásához elengedhetetlen a C Automobil Import Kft., valamint az Ön által választott márkaszerviz számára.

  4. lépés: SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSAMódosítás

  Az időpontfoglalás befejezéséhez és elmentéséhez kérjük, töltse ki, vagy szükség esetén javítsa, végezetül pedig hagyja jóvá ezt az űrlapot!

  *Kötelezően kitöltendő információk
  Kérjük, olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót:

  *ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  Az Ön által az online időpontfoglalás során megadott adatokat [teljes név, e-mail cím, telefonszám, gépjármű alvázszáma, gépjármű gyártmány, modell, üzemanyag-meghajtás és kilométer-óra állás] a C Automobil Import Kft. kezeli és tartja nyilván, azok megléte az Ön vevőszolgálati időpontkérésének feldolgozásához elengedhetetlen a C Automobil Import Kft., valamint a mindenkori hivatalos Citroën márkaszervizek számára.

  Az Ön által elvégzett online időpontfoglalás nem minősül egyben az abban megjelölt szervizmunka megrendelésének, az adott szervizmunka megrendelésére a munkalap Ön általi aláírásával, valamint az Általános Szervizellátási Feltételek elfogadásával kerül sor.

  Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes hozzájárulásán alapul.

  A jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a C Automobil Import Kft. az Ön jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az online időpontfoglalás során az Önnel történő kapcsolatfelvétel, valamint az Ön személyének azonosítása céljából kezelje. <

  Az adatkezelés célja: Ön a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak kezelésére a C Automobil Import Kft. által az online időpontfoglalás során nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, védelme érdekében, továbbá az Ön személyes adataival kapcsolatos jogainak megóvása érdekében kerül sor. A C Automobil Import Kft. az Ön anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

  A C Automobil Import Kft. a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  Az adatkezelés időtartama: A C Automobil Import Kft. a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelés céljának megvalósulásáig, azaz a lefoglalt beavatkozás végleges befejezésétől számított 30 napig kezeli az érintett beavatkozás utánkövetésének lehetővé tétele érdekében.

  A C Automobil Import Kft. a citroen .hu weboldal üzemeltetésére, a Felhasználók személyes adatainak tárolására, valamint statisztikai célú adatfeldolgozásra az Automobiles Citroën-nek (Párizs 75017 – 6, rue Fructidor) mint adatfeldolgozónak az Infotv. fogalmai alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatásait veszi igénybe. Az Infotv. rendelkezései alapján az Automobilies Citroën , mint adatfeldolgozó részére történő adattovábbítást (tekintettel arra, hogy az adatfeldolgozó székhelye EGT-államban van) úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor, ezért arra a külföldre történő adattovábbítás szabályait nem kell alkalmazni.

  A C Automobil Import Kft. az ügyfelek megkeresésére, az időpontfoglalás konkrét kiszolgálására, valamint statisztikai célú adatfeldolgozásra a mindenkori hivatalos Citroën márkaszervizeknek, mint adatfeldolgozóknak az Infotv. fogalmai alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatásait veszi igénybe.

  Az adatfeldolgozók a C Automobil Import Kft. utasításai alapján kizárólag a C Automobil Import Kft. által kért technikai jellegű feladatokat végzik el.

  KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI (MARKETING) CÉLÚ ADATKEZELÉS.

  Amennyiben ahhoz Ön külön hozzájárul, a C Automobil Import Kft. és a mindenkori hivatalos Citroën márkaszervizek az Ön által megadott személyes adatokat közvélemény-kutatási kampányok céljára, az ügyfelek elvárásainak mérése, a C Automobil Import Kft. és a mindenkori hivatalos Citroën márkaszervizek kereskedelmi tevékenységének értékelése, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából tárolja, kezeli, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül Önt gépjármű értékesítéssel, szolgáltatásnyújtással, illetve szervizeléssel összefüggő tájékoztatással, illetve ajánlattal közvetlenül megkeresheti. Az ilyen értesítések küldését bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül megtilthatja a C Automobil Import Kft. következő elérhetőségén: kapcsolat@c-automobil-import.hu. Ebben az esetben a C Automobil Import Kft. az Ön személyes adatait a reklám, marketing megkeresések küldéséhez hozzájárultak nyilvántartásából haladéktalanul törli.  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

  Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult a C Automobil Import. Kft. által Önnel kapcsolatban kezelt, valamint az adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról (a kezelt adatok köre, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama tekintetében) írásban tájékoztatást kérni a kapcsolat@c-automobil-import.hu e-mail címre vagy a 1194 Budapest, André Citroen u 1. postacímre küldött levelében. A C Automobil Import Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre teljesíti, a tájékoztatás megtagadására a C Automobil Import Kft. csak a jogszabály által meghatározott esetekben jogosult. Ebben az esetben a C Automobil Import Kft. írásban tájékoztatja Önt arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

  Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, Ön a C Automobil Import Kft. elérhetőségein jogosult kérni a személyes adat helyesbítését, amennyiben ezzel egyidejűleg a C Automobil Import Kft. rendelkezésére bocsátja a valóságnak megfelelő személyes adatot. A C Automobil Import Kft. legfeljebb 25 napon belül teljesíti kérelmét és erről írásban tájékoztatja Önt.

  Ön a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken jogosult írásban kérni személyes adatának törlését vagy zárolását. Az adat törlését vagy zárolását a C Automobil Import Kft. kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. Ebben az esetben a C Automobil Import Kft. írásban tájékoztatja Önt arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

  Ön a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken írásban bármikor tiltakozhat adatainak üzletszerzési (marketing) célú, közvélemény-kutatási vagy tudományos kutatási célú kezelése ellen.

  Továbbá Ön a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a C Automobil Import Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a C Automobil Import Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

  A C Automobil Import Kft. kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben Ön a C Automobil Import Kft. döntésével nem ért egyet, igényének érvényesítése céljából a C Automobil Import Kft.-hez panasszal fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. Amennyiben Ön a C Automobil Import Kft.-nek az Ön által benyújtott tiltakozással kapcsolatban hozott döntésével nem ért egyet, illetve amennyiben a C Automobil Import Kft. a tiltakozással kapcsolatban a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott határidőn belül nem hoz döntést, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

  Hozza létre a Citroën ügyfélfiókját

  A mai napon megadott adatoknak köszönhetően Ön létrehozhat egy Citroën iD ügyfélfiókot, és a jövőben ezáltal gyorsabban léphet be a Citroën márka weboldalára és egyszerűbben foglalhat szervizidőpontot.

  A Citroën ügyfélfiók használatának előnyei:

  • > Be tud lépni saját egyedi azonosítójával és jelszavával
  • > A nyomtatványok automatikus kitöltése révén Ön gyorsabban bejelentkezhet
  • > Egyszerűen és biztonságosan tarthatja a kapcsolatot a Citroën márkával

  Igen, létrehozom az ügyfélfiókot

  E-mail: Téléphone : VOTRE VEHICULE :

  Citroën ügyfélfiók

  Az Ön Márka fiókjának azonosítója létrehozás alatt. Hamarosan kapni fog egy e-mailt, mely a feliratkozását megerősíti.

  1. lépés: AZ ÖN GÉPJÁRMŰVE Módosítás

  Az Ön gépjárműve

  Üdvözlöm!

  Most a gépjárművére vonatkozó információkat látja. Ha az adatok időközben változnak, lehetősége van módosításra. (pl. kilométeróra-állás).

  Üdvözlöm!

  Kérjük, adja meg a szervizelendő gépjármű adatait!

  > A saját ügyfélfiókjában megadott gépjárművet válasszon
  *Kötelező mezők
  vagy vagy
  *Kötelező mezők

  A gépjármű rendszámát a forgalmi engedélyben találja.

  Pl. ABC-123
  *Kötelező mezők

  A gépjármű alvázszámát a forgalmi engedély E mezőjében találja. 

  pl.: VF7YB3XPB12Z92743
  *Kötelező mezők

   

  Az Ön gépjárműve:

  Kérjük, töltse ki a gépjárművére vonatkozó adatokat:

  *Kötelező mezők

  2. lépés: AZ ÖN SZERVIZIGÉNYEI Módosítás

  Az alábbi műveletekre foglal időpontot:

  2. lépés: AZ ÖN SZERVIZIGÉNYEI

  3. lépés: SZERVIZIDŐPONT KIVÁLASZTÁSA Módosítás

  Ön az alábbi dátumra foglalt időpontot:

  CITROËN M5 CENTER
  André Citroën u. 1. 1194 Budapest

  Ön Happy Hour* kedvezményre jogosult (A kedvezmény hatósági áras szolgáltatásokra nem vonatkozik. A márkszerviz egyéni döntése, hogy a Happy Hour extra kedvezményt más akció és/vagy csomagajánlat mellé biztosítja-e.)

  Válassza ki, hogy melyik dátumban és időpontban szeretné gépjárművét márkaszervizünkbe hozni. Az elkészült gépjármű visszaszolgáltatásának várható időpontjáról a gépjármű felvételekor tájékoztatjuk Önt.

  Vegyen igénybe akár % kedvezményt azzal, hogy happy hour* időpontra foglal (A kedvezmény hatósági áras szolgáltatásokra nem vonatkozik.)

  A kiválasztott időpont sajnos foglalt, kérjük, válasszon egy másikat.

   Happy Hours időpont választása esetén akár % kedvezményre is szert tehet (a gyári szerződéses jótállás vagy a szolgáltatási szerződés alapján nyújtott beavatkozásokon felül igényelt munkák esetében). A kedvezmény hatósági áras szolgáltatásokra nem vonatkozik.

   Az online időpontfoglalás során megadott adatokat a C Automobil Import kft. kezeli és tarja nyilván, azok megléte az Ön vevőszolgálati időpontkérésének feldolgozásához elengedhetetlen a C Automobil Import Kft., valamint az Ön által választott márkaszerviz számára.

   4. lépés: SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSAMódosítás

   Az időpontfoglalás befejezéséhez és elmentéséhez kérjük, töltse ki, vagy szükség esetén javítsa, végezetül pedig hagyja jóvá ezt az űrlapot!

   *Kötelezően kitöltendő információk
   Kérjük, olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót:

   KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI (MARKETING) CÉLÚ ADATKEZELÉS.

   Amennyiben ahhoz Ön külön hozzájárul, a C Automobil Import Kft. és a mindenkori hivatalos Citroën márkaszervizek az Ön által megadott személyes adatokat közvélemény-kutatási kampányok céljára, az ügyfelek elvárásainak mérése, a C Automobil Import Kft. és a mindenkori hivatalos Citroën márkaszervizek kereskedelmi tevékenységének értékelése, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából tárolja, kezeli, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül Önt gépjármű értékesítéssel, szolgáltatásnyújtással, illetve szervizeléssel összefüggő tájékoztatással, illetve ajánlattal közvetlenül megkeresheti. Az ilyen értesítések küldését bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül megtilthatja a C Automobil Import Kft. következő elérhetőségén: kapcsolat@c-automobil-import.hu. Ebben az esetben a C Automobil Import Kft. az Ön személyes adatait a reklám, marketing megkeresések küldéséhez hozzájárultak nyilvántartásából haladéktalanul törli.   A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

   Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult a C Automobil Import. Kft. által Önnel kapcsolatban kezelt, valamint az adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról (a kezelt adatok köre, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama tekintetében) írásban tájékoztatást kérni a kapcsolat@c-automobil-import.hu e-mail címre vagy a 1194 Budapest, André Citroen u 1. postacímre küldött levelében. A C Automobil Import Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre teljesíti, a tájékoztatás megtagadására a C Automobil Import Kft. csak a jogszabály által meghatározott esetekben jogosult. Ebben az esetben a C Automobil Import Kft. írásban tájékoztatja Önt arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

   Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, Ön a C Automobil Import Kft. elérhetőségein jogosult kérni a személyes adat helyesbítését, amennyiben ezzel egyidejűleg a C Automobil Import Kft. rendelkezésére bocsátja a valóságnak megfelelő személyes adatot. A C Automobil Import Kft. legfeljebb 25 napon belül teljesíti kérelmét és erről írásban tájékoztatja Önt.

   Ön a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken jogosult írásban kérni személyes adatának törlését vagy zárolását. Az adat törlését vagy zárolását a C Automobil Import Kft. kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. Ebben az esetben a C Automobil Import Kft. írásban tájékoztatja Önt arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

   Ön a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken írásban bármikor tiltakozhat adatainak üzletszerzési (marketing) célú, közvélemény-kutatási vagy tudományos kutatási célú kezelése ellen.

   Továbbá Ön a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a C Automobil Import Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a C Automobil Import Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

   A C Automobil Import Kft. kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben Ön a C Automobil Import Kft. döntésével nem ért egyet, igényének érvényesítése céljából a C Automobil Import Kft.-hez panasszal fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. Amennyiben Ön a C Automobil Import Kft.-nek az Ön által benyújtott tiltakozással kapcsolatban hozott döntésével nem ért egyet, illetve amennyiben a C Automobil Import Kft. a tiltakozással kapcsolatban a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott határidőn belül nem hoz döntést, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

   Az Ön által kiválaszott időpont sajnos foglalt, kérjük, válasszon másikat.

   *Adatkezelési Tájékoztatót (megtekintés, itt!)

   Bezárás

   Az Ön által elvégzett online időpontfoglalás nem minősül egyben az abban megjelölt szervizmunka megrendelésének, az adott szervizmunka megrendelésére a munkalap Ön általi aláírásával, valamint az Általános Szervizellátási Feltételek elfogadásával kerül sor.

   Kövessen bennünket!